Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Antropress gjenreises


Leder til papirutgaven:

 

Hurra! Blekka du nå holder i hånden, kjæreste leser, er av tradisjonsrikt kaliber. Antropress har fungert som sosialantropologistudentene i Oslo sin publikasjon like siden 1974, og gjenoppstår endelig med dette nummer etter noen år i dvale. Den kanskje mest kjente norske antropologen for tiden, Thomas Hylland-Eriksen, er en av mange som har tjent tidsskriftet som redaksjonsmedlem. Han har også skrevet et reflekterende essay om Antropress rolle og historie til denne utgaven.

Endel antropologistudenter har uttrykt usikkerhet over fagets relevans utenfor akademia. Flere av de større artiklene i denne utgaven vil derfor belyse hvorfor, hvordan og på hvilke områder antropologi kan ha noe for seg.

Når dette leses har nok kvikksølvnivået på manges termometre sunket dit hen at tanker lett kan fly fra lesesalen og i retning varme og fjerne himmelstrøk. Thailand har gått fra å være toppen av eksotisme i de glansede reisekataloger på midten av 90-tallet, til å bli en destinasjon med 8 millioner turister årlig (thailandguidebook.com). Iwgia-Oslo og antropologen Anne-Charlotte Granbom forteller i denne utgaven en nok for de fleste av oss ukjent historie om Urak Lawoi, et sjønomadefolk på Thailands vestkyst hvis levegrunnlag er i ferd med å svinne for å gjøre plass til den ekspanderende turismen i området.

Etter sju år med konflikt mellom Taliban og vestlige koalisjonsstyrker ser det fremdeles ikke ut til at man kommer nærmere noen løsning på problemene. Den dominerende norske antropolog i det tyvende århudre, Fredrik Barth, har nå tatt frem notatene sine fra feltarbeider i Swat-dalen på femtitallet for å skrive bok om sin forståelse av konflikten. I et intervju med Antropress forteller han om sine syn på prosessene i Afghanistan og om hvilken nytte han mener antropologien kan ha for å forstå noe som for andre kan være vanskelig å fatte.

Denne høsten har det i fjernsynsunderholdningskretser i det ganske Europa vært populært med oppkjøp av serier som viser vestlige familiers forsøk på å bo hos og med ”primitive stammer” (NRK om ”Den store reisen”). Antropress oppfordrer i denne utgaven til høyere deltagelse av antropologer i den offentlige debatt, slik at for eksempel fjernsynsserier om waoriene i equadorsk Amazonas kan slippe å få påklistret seg misvisende titler som ”Skål, kannibal”.

De fleste av oss har vel forkastet forestillingen om at antropologi har mest med folk i urskoger og stillehavsøyer å gjøre. I Antropress ønsker vi oss fotobidrag, gjerne fra ditt hverdagsliv, som man kan bruke antropologisk teori eller god synsing for å forstå og forklare. Først ut er et fotografisk eksempel på det verdensomspennende fenomenet ”shoefiti” fra Bogstadveien og de symbolske betydninger dette kan representere.

Sosialantropologisk forening har gjennom høsten hatt en rekke kvalitetsfylte seminarer under tittelen Antropologer i Arbeid (AiA). Her inviteres antropologer fra arbeidslivet for å fortelle om jobben sin i forhold til deres sosialantropologiske kunnskap. På våre nettsider vil vi publisere et referat fra hvert seminar, mens vi velger ut ett vi skriver noe mer om til papirutgaven I denne utgaven kan du lese om hva Petter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Anja Lillegraven fra Regnskogfondet hadde på hjertet.

Et skikkelig studenttidsskrift skal etter vår mening inneholde en fin miks av både fagrelaterte artikler og den gode porsjon moro og haraball. For noen leses kanskje disse linjene under en kjærkommen pause fra pensumpløying til eksamen? Les en skildring av hvordan hektisk eksamenslesning kan ende! Vi har også besøkt filmfestivalen Film fra Sør og mottatt et krast skriv fra en kar ved navn Karsten A. Solvik som krever fast spalteplass i blekka fremover.

Om du ønsker å komme med bidrag, det være seg tekstlige, fotografiske, illustrasjonsmessige, rosende, kritiserende, eller hva du nå måtte ønske, ikke nøl med å kontakte oss!

 

Takk for interessen og god lesning!

 

Tom Bratrud

Redaktør


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: