Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Etikforum – Antropologens Projekt


26.09.2008
Jenny Bevring och Tom Bratrud

Den 25 september 2008 arrangerade Fagligt Forum sin första debatt den här terminen. Fagligt Forum är en möjlighet för alla som vill höra intressanta inlägg och kanske komma med egna.  Fagligt Forum samarbetar med Antropologer i Arbeid som på liknande vis anordnar arrangemang  med deltagare från olika håll inom antropologins breda fält. Denna gången handlade de ca två timmarna om etiska problemställningar som kan stötas på i processen av antropologiskt arbete. Bidragsytarna var främst Gro B. Ween och Cicilie Fagerlid, som båda blixtrade med exempel från egna erfarenheter och gav många förväntansfulla studenter kloka råd på vägen i deras antropologiska framtid!

Vi fick till exempel höra och delta i diskussioner om anonymitet, positionering, ”self determination”, ”code of silence”, ”radikal annorlundahet” och ”Othering”. Fagerlid betonade att man faktiskt lever på det man har gemensamt som människa, det felles menneskelige, i sitt fältarbete, men att man samtidigt måste tänka över vilka konsekvenser en allt för stor vänskap mellan forskare och informant kan få. Ween pratade bl.a. om vilka konsekvenser en definerande och klassifierande vetenskap, som antropologin ju är, kan ha för folket man studerar. Som antropolog får man inte glömma att man har ett samarbete med andra kunskapsdiscipliner över hela världen. Båda två var eniga om att det är mycket viktigt att alltid respektera sina informanter trots olika åsikter. 

En av de många intressanta diskussionerna som kom upp var runt begreppet exotifisering. Aborginerna, som Ween studerat, får rättigheter genom sin status som urinvånare och behöver därför sin ”Othering”. Samtidigt tar Ween upp begreppet ”code of silence”, därför att det poängterar att även om man lever på sin status som minioritet, som annorlunda, så kan lätt fördommar uppstå som ger motsatt effekt till det man skulle vilja. Fagerlids informanter som är andra generationens brittiska asiater i London, hade det däremot som krav att inte bli exotifiserade. Poängen blir till slut att dem du ska studera har olika önskan och behov för hur de vill, och kanske då bör, framställas.

Som ledare för PU och medlem i PU på UiO ser vi med STOR glädje att fler studenter engagerar sin tid även till andra kunskapskällor än den rena litteraturen och dyker upp på denna vällyckade tillställning. Av någon helt oförstålig orsak lyste deras frånvaro i föregående termin, och trots upprepade försök gick arrangörerna hem med fulla kex-paket och oöppnade läskeflaskor. Denna mörka tid verkar vara över! Idag räckte knappt seminarrummet till för alla, vilket var en mycket glad överraskelse.

Ni som missade seminaret, ta nästa chans! Programmet för Antropologer i Arbeid (AiA) finns inom kort på Programutvalgets hemsida www.sosialantropologi.org

Sist men inte minst, Tack till er som kom och välkomna tillbaka!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: