Programutvalget vid socialantropologi på UiO

Vad är programutvalget?

Programutvalget är ett bindeled mellan studenter och ansatta på institutet. Vi representerar studenter på alla nivåer och förmedlar förslag om förbättringar av studieförhållanden till institutets administration och vetenskapligt ansatta.

Programutvalget har två representanter med i programrådet som är det organ vid institutet där avgöranden i förbindelse med studiereformen blir tagna (delegerat av institutstyret). Studenterna har därför genom programutvalget goda möjligheter att påverka vardagen för de nya bachelor- og mastergradsstudenterna på socialantropologi. Exempel på detta kan vara examensordningar, utformning av undervisningsupplägg, godkänning av kurs och sammansättning av kurs.

För att kunna förmedla studenternas meningar, vill vi gärna höra från dig! Det är viktigt att du som student ger oss din synpunkt om hur du upplever studierna. Kontakta oss via mail om du har idéer eller inspel, både i form av ris eller ros.

Vad har vi engagerat oss i?

Programutvalget har bl.a. varit med och satt den frivilliga 10 stp. bacheloruppgaven på studieplanen. Vi har också varit med på evaluering av programmen. Vi planerar varje vårtermin ”Fagkritisk dag”, som tar sig för fagliga problemställningar och aktuella teman och som alltid är lyckade arrangemang.

Vad håller vi på med just nu?

Just nu håller vi på att skriva förslag till ett samarbete med institutet för att se om vi eventuellt kan jobba mot en bättre förmåga att kommunicera vår antropologiska kunskap utåt och att tillämpa den på aktuella teman i samhället. Vi håller på att tillsammans med institutet tillämpa två utskott, en för mastergraden och en för bachelorgraden, där vi ska jobba med ett antal frågeställningar runt graderna.

Undergrupper till programutvalget

Programutvalget har översikt och samarbetar med flera undergrupper. Dessa är:

Festföreningen Potlatch: Håller just nu på att planera Claude Lévi-Strauss 100 års-dag, se eget inlägg!

Antropress: Är helt återuppstartat och jobbar för att förmedla antropologiska teman. Antropress har förutom denna tidning en hemsida: www.sai.uio.no/antropress. De välkomnar alla slags bidrag och tankar. Kontakta redaktör Tom Bratrud: tombra(a)student.matnat.uio.no

Antropologer i Arbeid: Har denna termin inviterat många kunniga socialantropologer som befinner sig i arbetslivet. Deras program finns på www.sosialantropologi.org

Antrobok: Har denna termin haft en fantastiskt lyckad bokkväll med Fredrik Barth. Følg med på tavlene rundt deg for kommende arrangementer!

Betwixt & Between: “Betwixt & Between – Sosialantropologistudentenes Tidsskrift” är en artikelsamling skriven av högregradsstudenter över hela landet.

Representanter från alla grupper utom B&B, deltar på PU-mötena och diskuterar tillsammans tankar och idéer runt studiemiljön och till arrangemang. Många medlemmar har också flera varv.

Kontaktinformation

Har du lust att vara engagerad och utveckla dig själv och din studiemiljö? Bli med i programutvalget eller en av dess undergrupper!

Maila för mer info: programutvalget(a)sai.uio.no eller gå in på vår internetsida: www.sosialantropologi.org

Mvh. Jenny Bevring, ledare PU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s