Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Obamania i Kenya


– Det er noe magisk ved Obama for kenyanere. Verdens maktsentrum føles fysisk nærmere, sier professor Wenzel Geissler ved SAI som for tiden oppholder seg i Vest-Kenya for å gjøre feltarbeid. 

Mange, nærmest en hel, samlet verden, har nå forventninger til Barack Obama som nyinnsatt amerikansk president. Valget av en svart mann som president i verdens mektigste land har skapt håp og forventninger. Fenomenet ”obamania” har man sett verden rundt. For kenyanere har det imidlertid en spesiell betydning. 

Blitt kenyansk kultfigur

Geissler, antropolog Ruth Prince tilknyttet University of Cambridge og Philister Adhiambo Madiaga som studerer samfunnsvitenskap og arbeider ved Kenyan Medical Research Institute, har alle gjort langvarige feltarbeid i Vest-Kenya, der Obamas familie på farssiden bor. De har opplevd hvordan den såkalte ”obamania” er til stede i Kenya.

      – På markedene kan man finne en mengde varer med bilde av Obama på; klokker, duker og andre ting. Særlig populær er en kalender full av bilder fra Obamas tre besøk i Kenya. Lokale taxier har bilder av Obama, amerikanske flagg i bakvinduene og klistremerker av dollarlapper med bilde av Obama på, forklarer Geissler.

      – Man kan se hvordan Obama er blitt en slags kultperson her. Han henger fra bilspeilene slik figurer av Jesus bruker å gjøre. Kanskje føler folk som bærer amerikanske flagg at de selv er en liten del av verdensmakten, utdyper han. 

Hvorfor så opptatt av Obama?

– Forskjellen på ”obamania” i Kenya og verden ellers, er at Obama har røtter i Kenya. Folk opplever også en tilknytning i forhold til hudfarge, sier Madiaga.

      Den sterke betydningen patrilinjen har blant luoene, den etniske gruppen Obamas far var en del av, innvirker på forholdet til Obama.

      – Slektskap regnes gjennom farslinjen, og man har en sterk tilknytning til far og bestefars hjem. Man har en sterk følelse av familiens hjemsted, det spesifikke huset man kommer fra. Det at det er Obamas far som var luo, og ikke moren, gjør at båndet mellom Obama og luoene og Kenya oppleves så sterkt, forklarer Prince.

      Blant luoer som følte de på urettferdig vis ble fratatt seieren i det kenyanske presidentvalget for ett år siden, var Obamas valgseier en slags oppløftning. Mange håper at Obama direkte vil påvirke kenyansk innenrikspolitikk.

      – Det er store forventninger knyttet til Obama. USA er en sterk makt, og tok mye initiativ i fredsprosessene etter valget. Folk tror Obama vil ha direkte innflytelse på kenyansk politikk, særlig i forhold til politikere som er luo. Blodslinjer er veldig viktig i politikken her, sier Madiaga.

      Det er imidlertid ikke bare luoer som ser Obama som ”en av dem”. Han er også en samlende figur for hele Kenya.

      – Amerikanernes valg av Obama ses på som et tegn på fred og stabilitet. Når USA har hilset vår sønn velkommen som leder av landet, føler mange at Kenya bør glemme etnisk rivalisering og heller leve sammen i harmoni, sier Madiaga.

      – Det er en tosidighet her, samtidig som folk er glade for at en luo ble president – om ikke i Kenya, så i selveste USA – ser man også det amerikanske valgresultatet slik at det ikke var rase eller etnisitet, men dyktighet som var viktigst. Det gir håp i forhold til kenyanske valg, mener Prince. 

Ønsker tilknytning

De tre forskerne opplever at svært mange ønsker å påberope seg en tilknytning til Obama. Blant annet har en del av Obamas kenyanske familie som bor et annet sted i landet, hevdet at det er her Obama egentlig kommer fra. Mannen som tok blodprøven da Obama var i Kenya og testet seg for HIV, mener å ha en fysisk link til den nye presidenten. Regjeringsmedlemmer, ambassadører og representanter for NGO-er har alle vært på besøk hos Obamas bestemor. Til og med sudanesere har påberopt seg Obama, langt tilbake i historien utvandret nemlig slekten hans fra Sudan.

      Man ser altså mange forskjellige måter folk prøver å situere seg nærmere den nye amerikanske presidenten. De håper at makten og velstanden han representerer, på en eller annen måte ”trickles down”. Med ett ble verdens maktsentrum på mange måter så utrolig mye nærmere kenyanerne. Det var nesten så man kunne fysisk ta på den. 

Selv om man altså rundt valgnatten opplevde at verdens maktsentrum flyttes seg noe nærmere, er det ikke sikkert man er noe nærmere innflytelse av den grunn. Ser man makt, vet man også at den kontrollerer en. Det ble særlig tydelig i Kenya i forbindelse med at mange ønsket å dra til USA for å overvære innsettelsesseremonien. Selv prominente regjeringsmedlemmer slet med å få visum, og enda mer med å få billetter til selve seremonien. 

Vil det virkelig bli forandringer?

– Middelklassen i Kenya har vært særlig realistisk, og det har vært mange satiriske innslag i media om folks enorme forventninger. Mange arbeidsledige unge i Vest-Kenya håper nok imidlertid veldig på forandring, beskriver Prince.

      – Vi skal jo ikke undervurdere de fattige heller. Jeg tror de færreste ser for seg at Air Force One vil lande fullastet med goder. Det er ikke nødvendigvis slik at folk hundre prosent tror på forandring, men mengden og spekteret av håp øker. Virkelig et merkelig fenomen. Vi så det samme i Norge; folk vet at alle de politiske beslutningene Obama tar vil være for høyrevridde for den norske majoriteten. Allikevel så vil man håpe og tro på en forandring etter Bush, mener Geissler.

      Menneskers ønske om å se framover, lengter etter noe å lengte etter, finnes overalt. Det er ikke nødvendigvis noe spesifikt man lengter etter.

      – Kanskje er det riktig å si at folk lengter etter åpne horisonter. Særlig i Kenya, med den økonomiske og politiske situasjonen landet er i, og med den store utbredelsen av HIV/AIDS, spesielt i vest. Vi er ”stuck”, er et uttrykk her. Det å kunne lengte etter noe, er derfor fint i seg selv. Selv kunne jeg ikke nevne én spesifikk ting jeg mente Obama kom til å forandre, allikevel heiet jeg på ham. Det viktigste han gjør er å minne oss om at vi ønsker noe annet, sier Geissler. 

 •  
  •  

        Ingvild Andersen 
     

P.S: Skulle du ønske du selv hadde tilknytning til Obama? Vel, om du vil, her har du en – Obamas mor og halvsøster er begge utdannet antropologer. 

Les mer om luoene og kenyanske etnisitetsspørsmål i Cohen, D.W. and Odhiambo, E.S : “Silences of the Living, Orations of the Dead: The Struggle in Kenya for S.M. Otieno’s Body (SOSANT 2000) (Red.)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: