Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Signe Howell lyser ut masterstipend


Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger å ta mastergrad i sosialantropologi: Professor Signe Howell vil fra og med høsten 2009 dele ut et årlig stipend til en mastergradsstudent som planlegger feltarbeid utenfor Europa og Nord-Amerika.

Vil få studentene ut i verden

Stipendet som er på kr 20.0000 skal deles ut hvert år fra og med 2009 til en mastergradsstudent i sosialantropologi ved et av de fire antropologi-instituttene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Summen er ment som et bidrag til å dekke kostnader i forbindelse med feltarbeidet.

Stipendet Signe nå ønsker å dele ut er et resultat av at hun i 2007 ble tildelt UiOs forskningspris som påskjønnelse etter sine sterke bidrag innenfor sosialantropologisk forskning både nasjonalt og internasjonalt. Det er for mesteparten av prispengene stipendet nå opprettes.

Betydelige deler av Signes forskning har vært på urfolket Chewong i Malaysia og Flores-folket i Indonesia. Til Antropress forteller hun varmt om verdien av å gjøre feltarbeid utenfor kjente og hjemlige trakter. Hun ser med bekymring på hvordan mange av masterprosjektene i den senere tid mangler eventyrlysten som gjerne følger med å dra ut i noe ukjent. Det er nettopp dette hun med stipendet ønsker å inspirere til interesse for; den faglige eventyrlysten som fører til og følger med reiser til ukjente steder hvor man konfronteres med det ukjente. Derfor er stipendet forbeholdt studenter som planlegger feltarbeid utenfor Europa og Nord-Amerika. Studenten som blir tildelt stipendet skal utføre feltarbeidet som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte en metode ”tilnærmelsesvis gjenkjennbar som deltagende observasjon”. I dette ligger at studenten bosetter seg i samfunnet en studerer og streber etter å leve som lokalbefolkningen og delta i deres gjøremål. Et feltarbeid av det gode, gamle slaget med andre ord.

Ingen grunn til å ikke dra

Signe mener det produseres mye god antropologi også her hjemme, men at det er synd om dette går på bekostning av at man reiser ut, noe hun mener det gjerne gjør. – Det begynner å bli mange studier på storbyer nå, hvor man ofte ender opp med å bare drive rundt. Som Thomas (Hylland Eriksens) boktittel sier; ”Små steder, store spørsmål”; det er hva som gjelder for meg. Finn et lite sted og knytt det opp mot store spørsmål.

Typiske bekymringer knyttet til språkmestring bør heller ikke være utslagsgivende. Signe forteller at det ved universitetene i Norge undervises i en rekke språk. For språk som ikke tilbys her, kan man mange steder benytte seg av intensive språkkurs. Å ta et språkkurs i landet man gjør feltarbeid på et tidlig tidspunkt mener hun kan være fruktbart også for å gjøre seg kjent i det aktuelle landet. Lånekassen bevilger også midler til slike språkkurs, forteller hun.

Hvordan søke?

Stipendet administreres av Norsk Antropologisk Forening (NAF) og det er også til dem søknaden stilles. Søknadsfristen er satt til den 15.desember hvert år, og mer informasjon om søknadsprosedyrer kommer når de endelige formalitetene er på plass. Vurderingen av søknader vil bli vurdert av en komitè bestående av Signe selv, minst to fast ansatte fra de fire antropologi-instituttene hvorav en fra SAI Oslo og lederen av NAF. Studenten som blir plukket ut til å motta stipendet vil inviteres til NAFs årskonferanse hvor mottakelsen vil finne sted. Det vil med andre ord være en del stas knyttet til stipendet, i tillegg til den rent praktiske verdien av kjærkommen finansiell bistand.

Følg med saken videre på NAFs hjemmesider www.antropologi.org og i, ja, hvor ellers: Antropress.

Tom Bratrud


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: