Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Masterstudentene forteller: Erlend Eggen


Erlend Eggen
Erlend Eggen

Erlend Eggen

 

Når og hvor gjorde du ditt feltarbeid?

– Feltarbeidet ble utført i Nord-Norge. De seks feltarbeidsmånedene bodde jeg i ei såkalt ”Lillehammerbrakke” i Narvik. Herfra hadde jeg et godt utgangspunkt til å følge frikjørere (på ski og snowboard red.anm) i Narvik, Lofoten og Lyngen. 

Hva er tittelen på masteroppgaven?

– Jeg opererer foreløpig kun med tentative arbeidstitler. For eksempel; ”Kroppslige symboler blant nordnorske frikjørere”. 

Hva er temaet for oppgaven? Forandret dette seg i løpet av/etter feltarbeidet?

– Tematikken kan i hovedsak sies å være hvilken rolle kroppen spiller i utformingen av en felles virkelighetsoppfattelse. Tematikken er uten tvil foranderlig, men en ting er i hvert fall sikkert, det handler om kropp. 

Hva er hovedpoengene i oppgaven?

– Avhandlingen tar for seg frikjøring som en form for subkulturell naturbruk. Med dette som utgangspunkt har jeg observert kroppslige praksiser og knyttet det opp mot 1; opplevelsen og forståelsen av det levde landskapet, 2; tilegningen av ny kunnskap og reorienteringen av virkelighetsbildet til frikjørerne og 3; hvordan disse kroppslige referansene er utgangspunkt for fellesskap og intern differensiering. 

Hvorfor valgte du akkurat dette stedet og dette temaet?

– Opplevelsen av å begynne på master var nokså kaotisk. Etter et utvekslingshalvår i Stillehavet var blikket i begynnelsen rettet mot denne regionen. Tematikken var på den annen side nokså vag. Jeg fattet etter hvert interesse for fenomenologi og ulike former for naturbruk. Før jeg visste ordet av det stod jeg i rundkjøringa i Narvik sentrum og klødde meg i hue. 

Hva var det beste som skjedde på feltarbeidet og hva var det verste?

– Feltarbeidet var først og fremst en sosial utfordring. Å finne riktige sosiale arenaer tok tid. De første bekjentskapene jeg fikk åpnet for nye møter med nye personer og avtaleboka under feltarbeidet fyltes sakte, men sikkert. Ved siden av å være et sosialt prosjekt var feltarbeidet utgangspunkt for noen av de fineste naturopplevelsene jeg har hatt. Halvåret var en fantastisk erfaring. 

Hva er ditt beste feltarbeidtips?

– Ta med deg en haug med gode bøker og introduser en samtale så fort muligheten byr seg. 

Har du forslag til hva framtidige masterstudenter som er interessert i samme område og/eller tema kan gjøre?

– Hvis du vil gjøre feltarbeid på Nordkalotten har jeg et ørlite tips. Det er med andre ord ikke tematisk, men regionalt. Jernbanen i Narvik går som kjent til gruvebyen Kiruna. I forbindelse med gruvearbeidet i byen skal bebyggelse og bosetting flyttes. Et nokså omfattende sosialt prosjekt som det kunne være interessant å sette antropologisk søkelys på.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: