Masterstudentene forteller: Nina Alnses Haslie

Nina Alnses Haslie
Nina Alnses Haslie

Nina Alnses Haslie

 

Når og hvor gjorde du ditt feltarbeid?

– I Trinidad de Cuba, en mindre by på Cubas sørlige kyst som har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1988. 

Hva er tittelen på masteroppgaven?

– Foreløpig tittel er ”Trinidad de Cuba – ett sted, mange historier”. 

Hva er temaet for oppgaven? Forandret dette seg i løpet av/etter feltarbeidet?

– Mitt tema er hvordan steder skapes, endres, leves og oppleves lokalt. Jeg har lenge vært interessert i hvordan det egentlig er å leve på turiststeder, i et museum så å si, og ønsket med dette feltarbeidet å studere hva som skjer med en by når lokal stedsskaping konfronteres med det internasjonale samfunns ønsker og diskurser, her representert ved UNESCO og turister; hvem får definere stedet? Jeg har ikke endret tema underveis, da det viste seg at dette temaet var noe som også engasjerte Trinidads beboere. 

Hva er hovedpoengene i oppgaven?

– Jeg har tre hovedspørsmål: Hvordan påvirker UNESCOs verdensarvkonsept et sted? Hvordan bruker og påvirker turister og beboerne denne arven? Og hva gjør dette igjen med stedet? I denne avhandlingen vil jeg gjennom å analysere og svare på disse spørsmålene argumentere for at verdensarvstedet Trinidad fremdeles først og fremst er en cubansk samtidsby, en by med flere lag av mening, på tross av konserveringskontorets arbeid for å fryse byen i én statisk fortid. Jeg vil vise at denne ”verdensarven” og politikken rundt den ikke oppleves som noe felles, men i stedet skaper avmakt og provoserer fram motdiskurser blant beboerne.  

Hvorfor valgte du akkurat dette stedet og dette temaet?

– Temaet har jeg vært opptatt av en stund, og min veileder oppmuntret og inspirerte meg semesteret før feltarbeidet. Når det gjelder region hadde jeg sett meg ut Mellom-Amerika eller Karibien fordi jeg snakker spansk og synes det er en spennende og utfordrende region, men akkurat Cuba kom til meg ganske tilfeldig, gjennom at jeg fikk kontakt med en forsker som hadde vært der selv. 

Hva var det beste som skjedde på feltarbeidet og hva var det verste?

– Det er umulig å velge én bra ting med Cuba, og enda vanskeligere å velge én dårlig… Men jeg hadde det best i mangosesongen, og dårligst de kveldene det ikke var noen å danse med! 

Hva er ditt beste feltarbeidtips?

– Mine beste tips er å lese seg godt opp på regionen man skal til, og utstyre seg med mye tålmodighet, nysgjerrighet og godvilje! Det koster å være i felten av og til, du må gi mye av deg selv, men du får uvurderlig livserfaring og fantastiske møter tilbake. Selv om det ikke alltid virker sånn akkurat der og da. 

Har du forslag til hva framtidige masterstudenter som er interessert i samme område og/eller tema kan gjøre?

– Vær engasjert, les og lær, kontakt forskere og andre som holder på innen samme område, og kast deg ut i det med liv og lyst! Og hvis man skal til land som ligner Cuba har jeg bare ett råd: Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Lykke til!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s