Kjære alle sosialantropologistudenter…

Programutvalget (PU) jobber med betydningsfulle oppgaver på vegne av studentene ved Sosialantropologisk Institutt (SAI). Under følger en oppdatering av vår virksomhet dette skoleåret.

Endringer i masterprogrammet

Omorganiseringen av første semester på sosialantropologi master er nå vedtatt og skal tre i kraft fra og med høsten 2009.

Første semester master blir dermed bestående av et prosjektutviklingskurs (10 studiepoeng) og et teori og metode emne (20 studiepoeng). Prosjektutviklingskurset skal ha selvvalgt pensum som er relevant for den enkeltes forestående feltarbeid. Godkjent prosjektbeskrivelse og deltagelse gir studiepoeng. Teori og metode emnet innebærer forsøksvis en 8 timers skoleeksamen med spørsmål av essaykarakter. Videre er pensum til dette emnet renovert og redusert i forhold til tidligere pensum på første semester master.

Studentene som har deltatt i masterkomiteen er svært fornøyd med både arbeid og resultat, og PU ser på dette som en positiv utvikling av masterprogrammet. Vi oppfordrer neste masterkull til å videreformidle svakheter og styrker ved den nye strukturen og ønsker dem lykke til!

Omstrukturering av bachelorgraden

I høst ble det nedsatt en komité med det formål å omstrukturere bachelorgraden. Dette arbeidet er mer omfattende og inngripende enn omorganiseringen av masterprogrammet og tar derfor noe lengre tid. Forslag som er utarbeidet av bachelorkomiteen skal vedtas av instituttstyret ved SAI før sommeren, og trer trolig i kraft fra og med høsten 2010.

Kommende arrangementer

Onsdag den 15. april blir det fest! Det blir den første og siste sosantfesten dette semesteret for å feire våren samt slipp av Antropress.

Torsdag den 30. april kommer en gruppe nederlandske sosialantropologistudenter på besøk til UiO. De skal utforske byen, besøke diverse museum og i tillegg ta en kikk på universitetet vårt. PU inviterer alle til felles grilling på plenen nedenfor fysikkbygningen om været holder. Hvis det mot formodning skulle regne, kan sammenkomsten fort flytte seg til et utested i nærheten.

Jenny Bevring feirer Levi-Strauss sin 100-års dag!
Jenny Bevring feirer Levi-Strauss sin 100-års dag!

Bli med!

En stor andel av de aktivt involverte i PU og alle de andre studenttiltakene (Antropress, Antropologer i Arbeid, Antrobok, festforeningen Potlatch, Betwixt & Between) avslutter sine utdanninger ved UiO dette vårsemesteret. For å holde studentengasjementet oppe må nye mennesker involvere seg. Det er flere måter å involvere seg på og hvert eneste verv har en utfyllende vervguide så man vet hva man skal gjøre og hvor man skal starte. Det er også mulig å kun figurere som øvrig medlem. Vår erfaring er at de fleste begynner forsiktig, men etter hvert oppdager at det ikke er vanskelig, men heller gøy, spennende og lærerikt.

Det er også verdt å merke seg at man gjennom engasjement i PU kan bli godt kjent med instituttet og alle de spennende menneskene som jobber der.

Titt innom våre nettsider på http://www.sosialantropologi.org eller ta kontakt med leder Jenny Bevring på e-post jennylb@student.sv.uio.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

Maria Christophersen

Nestleder i PU

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s