Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Leder Antropress 01/10


Tekst: Ingvild Andersen & Eivind Eggen

Den første utgaven av Antropress i det nye tiåret kommer ut midt i det som vanligvis er tiden da norsk nasjonalisme står som sterkest, altså vinter-OL. Tiden da avisene teller medaljer på forsiden, NRK sender vintersport døgnet rundt, mens vi alle egentlig har mest lyst til å sette over på svensk TV når Northug deltar i enda et barneskirenn. Med det som bakteppe har vi valgt å ha sport som tema denne gangen, en sjanger som kan sies å være noe underrepresentert i antropologisk forskning.

Internasjonal sport kan sees som en form for metaforisk krig mellom nasjonalstater, som inneholder mange av de identitetsskapende sidene ved krig, men få av de voldelige, destruktive sidene (Eriksen 2002, s. 110). Det er ikke så ofte det er sosialt akseptabelt i Norge å male seg i ansiktet med rødt, hvitt og blått, eller å heise flagget uten at det er bursdag eller 17. mai. Her er Norge veldig annerledes enn for eksempel USA. Men når våre nasjonale idrettsutøvere tar på seg, si, ski på beina, forandres alt dette. Forholdet mellom skisport og norsk nasjonalisme, kan du lese mer om i Liv Gyllensten Alvestad og Gøran Olaussens artikkel på side XX.

Teksten på side XX skrevet av Christian Armando Clemetsen på vegne av IWGIA Oslo, viser viktigheten av at også minoriteter slippes til i nasjonalstaters sportsverden. At etnisitet for unge gutter med innvandrerbakgrunn, oppleves som en sentral faktor i forhold til idrett, viser også artikkelen til masterstudent Trond Gjellum på side XX. Etnisitet og sport er et aspekt som man også kan finne igjen i den aktuelle filmen Invictus – de uovervinnelige. Filmen beskriver hvordan Nelson Mandela som nylig valgt president i Sør-Afrika, bruker rugby, tidligere en idrett for de hvite, som et symbol for den nye regnbuenasjonen. Med dette understreker han sportens betydning som identitetsskaper og samlingspunkt, Gjellums artikkel viser hvordan det er når idretten ikke oppleves som inkluderende, men nettopp det motsatte. Master i sosialantropologi, Kristian Dyrkorn, reflekterer også over hvorvidt fotball er et virkelig integreringsritual i sitt essay om afrikanske fotballspillere i Portugal.

Antropress mener at vi i disse OL-dager skal ta oss tid til å reflektere over forholdet mellom etnisitet, nasjon og idrett i Norge. Vinter-OL har potensial til å være et enormt samlende arrangement for alle de som bor i Norge. Et felles referanseverk, inspirert både av dem som har bodd lang og kort tid i et land, er viktig for integrering og et godt samfunn for alle. Sport inneholder muligheter til å skape slike delte symboler og et nasjonalt fellesskap, hvilket ikke minst Invictus minner oss om. Selv kronprinsesse Mette-Marit tar seg tid til å stå på ski med asylsøkere, viste en NRK-reportasje nylig. Ikke alle de intervjuede var fulle av begeistring for skigåing som sådan, og det kan man jo kanskje forstå, men at de følte at noen brydde seg og satte pris på dem, er vel sannsynlig. Så mens norsk nasjonalisme er inne i sin kanskje beste tid, oppfordrer vi alle til å tenke over sportens både inkluderende og ekskluderende kraft.

I tillegg til artikler rundt sport som tema, presenterer Antropress i denne utgaven flere nye, og forhåpentligvis kan de snart kalles faste, spalter, i tillegg til de vi allerede har hatt en stund. I Antropologisk portrett ønsker vi å vise fram personer tilknyttet instituttet, og arbeidet de holder på med. På side XX kan du lese Eivind Eggens portrettintervju med stipendiat Rolf David Ramslien om jaktas betyding i Norge. Er det personer eller prosjekter på instituttet du som leser er spesielt interessert i, er det bare å ta kontakt med oss. Antropress ønsker også å motivere til litt utenompensumslesning, og gir deg i Mer enn bare pensum et godt boktips på side XX. Har du kommentarer til den anmeldte boken, eller tips til andre gode, antropologiske bøker, poster du dem på vår nettside. Som den siste nye spalten, og kanskje selve høydepunktet, har vi gleden av å presentere Fra arkivet, spalten der du får innblikk i hva som rørte seg i det antropologiske studentmiljøet fra 1970-tallet og utover, som beskrevet i tidligere Antropress. Denne gangen møter vi (som seg hør og bør i en sportsutgave) fotballagene Livrædd og Målfryd fra 1979-80, med den spennende «Odd-Are B».

Vi håper du som leser vil ha glede av å lese om sport skrevet med et antropologisk blikk, samt nye og gamle, mer eller mindre faste, spalter. Tvi tvi i OL!

Referanser

Eriksen, Thomas Hylland (2002): Ethnicity and Nationalism. 2. utgave. Pluto Press, London.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: