Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Leder: Tabu


Da var vi inne i et nytt semester, og med et nytt semester følger naturligvis også en ny utgave av Antropress! Om man tar en titt på forsiden og har kjennskap til legenden om Oedipus er denne utgavens tema lett å gjette seg til. Ifølge gresk mytologi var Oedipus konge i Theben, drepte sin egen far, giftet seg med sin mor og fikk barn med henne. Riktignok skjedde dette uten hans viten om tingenes tilstand, men fadermord og incest er ifølge Sigmund Freud de to universale tabuene som utgjør grunnlaget for sivilisasjonen.

Temaet for den tredje utgaven i 2013 er altså tabu. Tabuer er sterke forbud mot bestemte handlinger, enten forbudt ved juridiske lover, eller basert på sterke moralske eller religiøse forestillinger. Tabuer kan være store og tilnærmet universale, slik som i tilfellet med Oedipus, eller mer hverdagslige ting som i betydningen av «det vi ikke snakker om».

Tabuer trenger heller ikke være konstante, og også her i Norge har tabuer både kommet og gått. Ved kristendommens inntog ble spising av hestekjøtt tabubelagt som en hedensk skikk, og et brudd på dette tabuet ble straffet like strengt som mord. Sex i kirkens middelalder var også strengt regulert, og man skulle endog prøve å ikke nyte det.

I denne utgaven drar vi på en flyktig reise i tabuets tegn og utforsker forskjellige lag av vårt eget samfunn, så vel som resten av verden, enten det er søvnparalyser blant hmongene, praktisering av kannibalisme hos bedaminene eller vår generasjons sløsing av ressurser.

Jeg vil avslutte med å ønske dere alle lykke til på de nært forestående eksamener! Det kommer til å gå utmerket, skal dere se!

Skrevet av: Redaktør Mats S. Thorsen

Publisert i #3 – 2013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: