Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

ET STED I VERDEN: Guatemala


Hedda Bowles Sørhus, GuatemalaGuatemala.jpg

1. Hvem er du?
​Hedda Bowles Sørhus. Jeg er masterstudent i sosialantropologi og jeg er på feltarbeid i Guatemala.

2. Hvor er du på feltarbeid og hva er ditt prosjekt?
Jeg er på feltarbeid i Guatemala, i en liten landsby som heter San Rafael Las Flores. Ca. 2000 innbyggere. Mitt prosjekt er å finne ut av hvordan

stor-skala prosjekter påvirker små-skala steder. Rett utenfor San Rafael ble det i 2007 oppdaget en gigantisk sølv-åre. Det canadiske gruveselskapet Tahoe Resources fikk siden utvinningslisens og det beregnes at gruven ”El Escobal” skal drives i ca. 20 år. Hvordan har lokalbefolkningen reagert på dette, og hvilke endringer og konsekvenser har gruven medført? Det finnes både økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige perspektiver jeg kan velge mellom, men jeg har foreløpig ikke valgt helt enda hvilket perspektiv jeg skal velge.

3. Hva har vært mest problematisk på ditt feltarbeid?
Antropologens rolle i feltet. Med tanke på at flere av mine informanter er aktivister, har det flere ganger blitt stilt spørsmål til hva jeg kan gjøre for dem. Veldig tydelig at de som er i mot gruven har forventninger til at jeg kan hjelpe dem og at det skal være en utveksling som går begge veier. Også under forskjellige events, har jeg flere ganger blitt spurt om å la meg intervjue for TV eller radio, hvor det har blitt antydet at jeg skal si at jeg er der i solidaritet med folket. Dette har gjort min posisjon som ”objektiv” antropolog veldig vanskelig, og jeg har flere ganger følt et press fra informanter hvor jeg føler at jeg ikke alltid kan levere.

I tillegg til dette er også språk en veldig stor utfordring. Spansken min blir bedre, men jeg forstår fortsatt ikke alt, og det er veldig frustrerende å ikke kunne formidle alt du vil si, eventuelle misforståelser. Mat har også vært en liten torn i siden, vi har veldig forskjellige kosthold og oppfattelser av hva som er digg eller i det hele tatt bra for deg. Halvparten av landsbyen har diabetes nesten, og det virker som at den andre halvdelen konsumerer sukkeret til de som ikke kan i tillegg til sitt eget forbruk. Folk blir veldig satt ut når jeg sier at jeg drikker kaffen min uten sukker, noen ganger blir
kaffen faktisk brygget med sukker. Jeg har også blitt spurt mye om hvor jeg kommer fra, og om Oslo er moderne, altså om vi har McDonalds og Burger King.
4. Hva har vært mest overraskende?

Når jeg først ankom fikk jeg beskjed om at det ville bli lettere å bo i nabosamfunnet Mataquescuintla, 6 km unna. Jeg fikk beskjed om at det ville være enklere fordi Mataquescuintla er mer ”kommersielt”, at situasjonen i San Rafael var veldig komplisert, og at det ville bli enklere å finne et sted å bo der. Likevel valgte jeg å bo i San Rafael når jeg fikk tilbud om å bo hos en familie der. Forskjellene mellom Mataquescuintla og San Rafael grunnes i det lokale kommunestyret, hvor ordføreren i San Rafael er for gruven, mens i Mataquescuintla er i mot. Denne lokalpolitikken påvirker situasjonen og folket i disse to samfunnene, samt kampen mot gruveindustrien. I San Rafael er kampen mer skjult og for en utenforstående nesten ikke-eksisterende. I tillegg til dette har det norske pensjonsfondet trukket sine investeringer fra Tahoe Resources og et annet selskap som heter Gold Corp. Dette har de gjort av etiske grunner pga. brudd på menneskerettigheter. Veldig flaks for meg at dette skjedde samtidig som jeg var her,
fått et par klemmer for å si det sånn. Dette kom som en stor overraskelse og lettelse for folket her.

5. Hva har vært det mest minneverdige øyeblikket?
​Den dagen jeg fant naturell yoghurt på butikken. Ikke undervurder hvor mye du kommer til å savne det norske kostholdet ditt. Savner faktisk det tørre knekkebrødet mitt jeg vanligvis spiser på Blindern.

6. Har du noen gode tips til fremtidige masterstudenter?
Å være i felt er litt som å prøve å løse et regnestykke, uten alle tallene. Men for hver smell du går på  (og det kan fort bli en del), så lærer du noe nytt, veldig klisje. Du kan lese deg opp så mye du vil før du drar, men feltarbeid er learning by doing, not by reading.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: