Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tilbake fra fortiden: Hva er antropologi?


(Først publisert i Antropress 1987/2)

I spalten “Tilbake fra fortiden” tar vi et dypdykk i Antropressarkivet og publiserer gullkorn fra bladets historie.

Denne gangen (eller den gangen) tar (tok) Linda Steward for seg antropologiens kjernespørsmål, hva er egentlig antropologi?

Overskrift

AdvokoatDykkerhusmorInformasjonssjef.pngJournalistJusstudentLærerlærer59pensjonist 2PensjonistPsykologistudentRudolf steinerSelgerStudent statsvitenskapvet ikke

,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: