Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Vårens Antropresstema: Kjønn


Tekst: Redaktør Solfrid Ingriddatter Nordrum

Whaat

 

Kan antropologien si noe om KJØNN? Man skulle  nesten ikke tro det når vi ser på hva som (ikke) er blitt skrevet om i Antropress på 40 år! Derfor blir det selvsagt tema i vår!
Dette er er null stress, send ditt bidrag til Antropress. Gjør det før påsken er over, vis at sosantene ikke sover.
Antropress
I Antropress kan du få publisert alt fra artikler, intervjuer, tegneserier, fotografier og annet som kan fortelle noe om mennesket. La deg inspirere til å skrive om kjønn eller send inn et bidrag om andre spennende ting.
Tekstbidrag
Frist for å sende inn førsteutkast er 29. mars. Altså første dag etter påske. Så bruk gjerne ferien til å skrive. Man vil dermed få korrektur og mulighet til å endre, så ikke bekymre deg om du har noen formuleringer du vrir og vender på.
Fotokonkurranse
Beste illustrasjon får komme på forsiden! Dette kan være et foto eller en annen visuell fremstilling som reflekterer tema kjønn.
De som ikke kommer på forsiden kan få publisert andre steder i bladet. Frist for å sende inn illustrasjon eller bilde til konkurransen er 15. april.
Kontakt
Tekst og bilder sendes til antroblekk@gmail.com. Spørsmål og andre henvendelser kan sendes til samme adresse.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: