Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Om oss


Antropress er sosialantropologistudentene ved UiOs eget tradisjonsrike tidsskrift. Tidskriftet ble opprettet i 1973, og det er vårt ønske at vi kan fortsette å holde liv i det. Da trenger vi deres hjelp!

Antropress kommer hovedsakelig ut i papirutgave et par ganger i semesteret, og inneholder tanker og ytringer fra bachelorstudenter, masterstudenter og ivrige sjeler fra instituttet.

På denne siden vil vi publisere artikler som allerede er publisert i papirutgaven, samt artikler som kommer til redaksjonen etter deadline.

Gamle utgaver fra Antropress historien kan leses på nett!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: