Et sted i verden: Russland

Jeg er på felt i republikken Altai i Russland. Her forsker jeg på en gruppe som kaller seg or telengiter. Jeg er opptatt av hvordan de opplever tradisjonell medisinsk praksis, og hvordan dette henger sammen med forståelsen av land, kropp og tilhørighet.

Et sted i verden: Norge

Navn: Solfrid Ingriddatter Nordrum Hvor er du på feltarbeid og hva er ditt prosjekt? Jeg studerer hvordan folk forholder seg … More

Et sted i verden: Chile

Navn: Maria Nathalie Oberti Tyldum Hvor er du på feltarbeid og hva er ditt prosjekt? Feltarbeidet mitt finner sted i … More

Et sted i verden: Australia

Navn: Karen Sivertsen Skadsheim Hvor er du på feltarbeid og hva er ditt prosjekt? Mackay, Australia. Studerer folks forhold til … More

Vårens Antropresstema: Kjønn

Tekst: Redaktør Solfrid Ingriddatter Nordrum   Kan antropologien si noe om KJØNN? Man skulle  nesten ikke tro det når vi ser på … More

Tilbake fra fortiden: Hva er antropologi?

I spalten “Tilbake fra fortiden” tar vi et dypdykk i Antropressarkivet og publiserer gullkorn fra bladets historie.

Denne gangen (eller den gangen) tar (tok) Linda Steward for seg antropologiens kjernespørsmål, hva er egentlig antropologi?

Masterarbeid og emosjonsarbeid: En ode til førstegangsfeltarbeidere

I denne teksten skal jeg ta for meg noen aspekter ved å skrive en masteroppgave som jeg tror de aller fleste studenter kjenner på i større eller mindre grad. Dette snakkes ofte om i felles terapitimer på masterstudentenes pauserom, men kommuniseres sjelden utenfor instituttets fire vegger

Fredrik Barth i Antropress

Nyheten om Fredrik Barths bortgang i slutten av januar ble møtt med sorg i Antropressredaksjonen. Som antropologistudenter har vi latt oss inspirere av Barths unike antropologiske arbeid. Til glede for nye lesere, og som en hyllest til legenden Fredrik Barth, vil vi derfor her publisere utvalgte deler av intervjuer Antropress har gjort med Barth opp gjennom årene.

Folks hverdag fortalt i myter

“Fra generasjon til generasjon blir overjeget hos de nålevende bæreren av slektens og kulturens tradisjoner”, sa Engelstad i 1987. Tradisjonelle mytiske beretninger kan oppstå med ny stil og nye klær. Myten får en ny sammenheng og den nye tolkningen kan fortelle noe om virkeligheten vi lever i. Myter er en form for narrativ

KULA KULA INTERVIEWS: Maurice Bloch

Samarbeid med andre studentmagasiner: en nyoppstartet spalte hvor vi publiserer godbiter fra våre kolleger i andre byer. Denne gangen samarbeider vi med Kula Kila. Kula Kula er et uavhengig sosialantropologisk tidsskrift som drives av studenter ved Universitetet i Bergen.