Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Category: Karsten

 • Karsten A. Solvik: Nordmenn som poteter

  I forrige nummer betraktet jeg poteten og dens rolle som konstituerende for kroppsliggjort nasjonal identitet gjennom å studere potetløpet som sosialt fenomen. Jeg uttrykket stor bekymring i forhold til konsekvensene av en slik kroppsliggjøring. Når temaet for dette nummeret av Antropress er mat, finner jeg det naturlig å ta dette videre. Jeg snakker her om […]

 • Karsten

  Avdanket hobbyantropolog som synser i faget med mer eller mindre tvilsomme metodiske og faglige grep. Det taes høyde for stor grad av dekontekstualisering, frie henspilninger på alt som kan minne om antropologi, og en raus omspredning av umotivert kritikk. Denne gangen er Karsten skeptisk til hvilket prosjekt antropologer egentlig driver.

 • Den markedsliberalistiske tomatmannen og andre antropologiske myter

  Her er et knippe tilfeldig oppgulp av inn-ord, eller ord av tiden om du vil, ord du ser hvor enn du ferdes; innovasjon, prosess, nyskapende, gründer (for et folkeslag!), fremtidsrettet, entreprenørskap osv., osv. Dette er ord man ikke ser snutten av i antropologien. Rett og slett; dette er ord vi skyr.   I min studietid […]

 • Karsten

  Avdanket hobbyantropolog som synser i faget med mer eller mindre tvilsomme metodiske og faglige grep. Det taes høyde for stor grad av dekontekstualisering, frie henspilninger på alt som kan minne om antropologi, og en raus omspredning av umotivert kritikk. Denne gangen henspilles det løst og fast på et intervju av den britiske antropologen Nigel Barley i […]