Tilbake fra fortiden: Hva er antropologi?

I spalten “Tilbake fra fortiden” tar vi et dypdykk i Antropressarkivet og publiserer gullkorn fra bladets historie.

Denne gangen (eller den gangen) tar (tok) Linda Steward for seg antropologiens kjernespørsmål, hva er egentlig antropologi?

Tilbake fra fortiden – Antropologisk film

Hver onsdag morgen samles en flokk studenter for å se antropologisk film. Livsvilkår og sentrale problemstillinger vi kjenner fra pensumlitteraturen blir presentert på en annerledes måte. Hva gjøre disse filmene «antropologiske» i forhold til andre dokumentarfilmer? Hva kan filmen si som ikke det skrevne ord sier?

Tilbake fra fortiden: Antroportrettet – Fredrik Barth

En morgenfrisk og umuseal proffesor satt på kontoret i tredje etage og tok imot. Alt så ut til å være i skjønneste orden der i huset, skjønt Fredrik Barth, for han var det, beholdt den sorte lærjakken på i protest mot universitetets fyringspolitikk.