Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Afghanistan og Taliban med Fredrik Barth

  • Afghanistan og Taliban med Fredrik Barth

    Stine Grinna Tom Bratrud Medio oktober 2008 kom Fredrik Barth med ny bok om et av hans kjernetemer; pathanerne i Afghanistan. Hans klassiske verk ”Political Leadership Amongst the Swat Pathans” (1956) er fremdeles et sentralt referansepunkt om man skal snakke om dagens Afghanistan, men denne høsten settes temaet i en ytterst dagsaktuell kontekst under tittelen…