Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: biologisk antropologi

  • Spiller naturlig utvalg inn på gener, individer eller grupper?

    Denne artikkelen er et utdrag fra et lengre og mer omfattende essay om naturlig utvelgelse i biologisk antropologi fra University College London (UCL). Leseren kan få et lite innblikk i hva biologisk antropologi omhandler. AV KJERSTI ESKILD HAVENSTRØM OVERSATT, OMFORMATERT OG REDUSERT AV MARIA CHRISTOPHERSEN ”Natural selection acts on genes, not individuals or groups of […]