Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: eksamen

  • Folks hverdag fortalt i myter

    Folks hverdag fortalt i myter

    “Fra generasjon til generasjon blir overjeget hos de nålevende bæreren av slektens og kulturens tradisjoner”, sa Engelstad i 1987. Tradisjonelle mytiske beretninger kan oppstå med ny stil og nye klær. Myten får en ny sammenheng og den nye tolkningen kan fortelle noe om virkeligheten vi lever i. Myter er en form for narrativ

  • Et oppgjør med mus og elefanter på UiO

    Stine Grinna Det snakkes mye om elefanter og mus blant sosialantropologistudentene ved Universitetet i Oslo. Empiri og teori skal stå i størrelsesforhold til hverandre som en elefant gjør til en mus. Nå vet ikke jeg hvilke foreleser som introduserte denne metaforen, som tydeligvis har festet seg som et godt, illustrerende bilde på hvordan en eksamensbesvarelse […]