Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: fagidioter

  • Karsten

    Avdanket hobbyantropolog som synser i faget med mer eller mindre tvilsomme metodiske og faglige grep. Det taes høyde for stor grad av dekontekstualisering, frie henspilninger på alt som kan minne om antropologi, og en raus omspredning av umotivert kritikk. Denne gangen er Karsten skeptisk til hvilket prosjekt antropologer egentlig driver.