Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Formidling

  • Er samfunnsforskere utmeldte tåkefyrster?

    Skal man tro det man leser i avisene, befinner en del forskningsmiljøer seg i krise for tiden. Det gjelder særlig dem som befatter seg med kjønn, kriminalitet og etnisitet. Skal man tro noen av de synligste kommentatorene i mediene, har forskningen på disse feltene lenge vært styrt av ønsketenkning og ideologi. Forskere som blir intervjuet […]

  • Mot en antropologisk tilstedeværelse i de sosial mediene

    Av Eivind Eggen Det sies at den jevne antropologiske monografi har rundt 200 lesere, ofte ikke det engang, med mindre du revolusjonerer oppfatningen av noe. I så tilfelle vil du fortsatt for det meste bli lest av antropologer. Det trenger ikke å være sånn, men det kan se ut som det vil være sånn til […]