Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Fra arkivene

  • Fra de Antropologiske studentarkiver: Kulturhistorisk Museum

    Tekst: Eivind Eggen ”Det ser stadig ut til at få studenter med tilknytning til vårt institutt har vært innom Etnografisk Museum i Oslo. Mange har vel knapt reflektert over at vår fagtradisjon på en måte springer ut av den tidlige museum tradisjonen. Hva bunner så dette i? Manglende informasjon? – Ja, delvis.”

  • Fra de Antropologiske studentarkiver: Livrædd

    Tekst: Eivind Eggen & Crab Johnson For den observante leser vil det ikke komme som noen overraskelse når jeg forteller at Antropress, som du nå holder i hånden, kun er én del av en lang tradisjon. Det mange kanskje ikke vet er at det finnes et enormt bibliotek av disse i hyllene til SAF/SAPU. I…