Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Geissler

  • Obamania i Kenya

    – Det er noe magisk ved Obama for kenyanere. Verdens maktsentrum føles fysisk nærmere, sier professor Wenzel Geissler ved SAI som for tiden oppholder seg i Vest-Kenya for å gjøre feltarbeid.  Mange, nærmest en hel, samlet verden, har nå forventninger til Barack Obama som nyinnsatt amerikansk president. Valget av en svart mann som president i […]