Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: idrett og identitet

  • Idrett og identitet

    Tekst: Christian Armando Clementsen, IWGIA Oslo Urbefolkninger trenger ikke alltid å bli trukket fram som en pyntelig attraksjon for å vise et lands særegenhet i internasjonale idrettsarrangementer. De er også representert både som gruppe og som enkeltindivider i ulike former for idrett. Her deltar de som aktive utøvere, og fungerer som forbilder for nye generasjoner, […]