Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: IWGIA Oslo

  • Idrett og identitet

    Tekst: Christian Armando Clementsen, IWGIA Oslo Urbefolkninger trenger ikke alltid å bli trukket fram som en pyntelig attraksjon for å vise et lands særegenhet i internasjonale idrettsarrangementer. De er også representert både som gruppe og som enkeltindivider i ulike former for idrett. Her deltar de som aktive utøvere, og fungerer som forbilder for nye generasjoner, […]

  • Urfolk og natur: Representasjoner med politisk ladning

    Er urfolk mer ”naturlige” enn andre folk? Og hvorfor skal det i så fall ha noen betydning?    AV TOM BRATRUD    For en del folk i Vest gir urfolk spesielle assosiasjoner til noe ”opprinnelig” og ”ekte” i motsetning til en ”falsk” og flyktig levemåte i Vest. I miljøspørsmål refereres det tidvis ukritisk til urfolk […]