Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: IWGIA

  • Den etablerte myten: Samer, makt og identitet

    IWGIA Oslo   IWGIA Oslo er en lokalgruppe under IWGIA (International Working Group for Indigenous Affairs) som jobber for urfolks rettigheter og selvbestemmelse. Organisasjonen IWGIA ble dannet i 1968 av den norske antropologen Helge Kleivan, og har siden starten hatt sterk tilknytning til Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. IWGIA Oslo skriver og informerer i […]