Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Knut Olav Åmås

  • De barnekjære kvinners hegemoni

    Assad Nasir  Mandag 8. desember 2008 skrev Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, en kommentar med tittelen ”De frivillig barnfrie” (se nettandresse). Her tok han opp det han kaller det største av alle tabuer i det norske samfunnet: heterofile kvinners ønske om å ikke få barn.  Men hvorfor er det slik, eller hvorfor […]