Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: kultur

  • Kultur, kognisjon og hegemoni

    Halvard Vike Født: 1964  Professor i sosialantropologi ved UiO  Professor II ved SEFIA, HiO Instituttleder ved Sosialantropologisk Institutt, UiO  Har tidligere jobbet som forsker ved Telemarksforskning og som professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark  Har skrevet bøkene Maktens samvittighet: Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten (2002), Velferd uten grenser: Den norske velferdsstaten ved veiskillet (2004) og Likhetens paradokser: […]

  • To antropologspirers tanker om første semester

    Eivind Eggen og Ingvild Andersen Og så er første semesteret overstått. Vi har rullet oss i samme møkka som Rune Flikke, plaget venner og familie med våre nylig tilegnede og inngående kunnskaper om jamsproduksjon og bytte av arm- og halsbånd i Melanesia. Vi har vært lykkelige med Tone Wang, gjort bokhyllene vår mer akademiske og […]