Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Kulturhistorisk museum

  • Fra de Antropologiske studentarkiver: Kulturhistorisk Museum

    Tekst: Eivind Eggen ”Det ser stadig ut til at få studenter med tilknytning til vårt institutt har vært innom Etnografisk Museum i Oslo. Mange har vel knapt reflektert over at vår fagtradisjon på en måte springer ut av den tidlige museum tradisjonen. Hva bunner så dette i? Manglende informasjon? – Ja, delvis.”