Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Masterprogrammet

  • Kjære alle søkere til SAIs masterprogram,

    Masterstudiet i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo gir rike muligheter for alle som har intellektuell appetitt på variasjonen i menneskers liv og kulturelle former. Studiet rommer muligheten til å gjennomføre et omfattende feltarbeid, og åpner dermed for å skape spennende koplinger mellom teoretiske perspektiver og selvoppplevde empiriske virkeligheter.