Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: mat

 • Leder: Mat

  Tekst: Eivind Eggen og Ingvild Andersen Velkommen til siste nummer av Antropress for dette semesteret og studieåret! Temaet denne gangen er mat, og redaksjonen og eksterne bidragsytere har bidratt med artikler som virkelig understreker hvor mangfoldig emnet er og hvordan det er relevant i så ulike kontekster som Båtsfjord, India, Japan og Melanesia. Mat er…

 • For hvilken pris?

  Tekst: Mia Andresen En tror at det en spiser er nødvendig og essensielt for ens overlevelse. Mat må man ha, og av den grunn kan det noen ganger virke som at all mat er bra. Men hvem gir oss den rett til å stappe i oss hva som helst, og hvor skal man egentlig sette…

 • Næring for livet!

  Tekst: Ann-Celin Zakariassen Hva er mat? Mat er næring, og alle levende vesener trenger næring. I mine antropologistudier har jeg imidlertid blitt oppmerksom på samfunn som har et helt annet syn på hva som er næring enn mitt eget. Småskalasamfunns hovedoppgave nummer én er å overleve, mens nummer to er å reprodusere. I mange samfunn…

 • Feltbrev frå India. Om temperamentsfulle gudinner, mat i gudetilbeding og utfordring av eigne kulturelle kategoriar for mat

  Tekst: Dagrun Kyte Gjøstein, masterstudent på feltarbeid Ved dei fleste høgtider i Noreg har eg erfart at mat (og drikke) er viktige element for feiring av høgtida. Spesielle typar mat skal lagas og etast til spesielle høgtider, som pinnekjøt, lutefisk eller ribbe til jul, og lam og appelsin til påske. Også i India er mat…

 • Japanere og hvalkjøtt

  Tekst: Professor Arne Kalland “Sickest dinner ever served: JAPS FEAST ON WHALE. VIPs tuck into its raw flesh”, forkynte den britiske tabloidavisen Daily Star (11/5-1991) over hele forsiden og fortsatte på side 3-4: “Greedy Japs gorge on a mountain of whale meat at sick feast” i en “banquet of blood”. I en heller rasistisk tone…

 • Sjöborrar – vem äter det?

  Tekst: Sofia Josefine Spjuth Jag baserar till stor del denna korta essäliknande text på min egen masteravhandling om matvanor i Båtsfjord som jag skrev färdigt 2007.  Fältarbetet gjorde jag under 2006, och var tillbaka på ett kortare sådant på samma plats 2007.  Matkultur och matvanor har det skrivits mycket om innanför antropologin men trots det…

 • Smaken av jams

  Tekst: Liv Gyllensten Alvestad Trobriandere, distribusjon, rikdom og høvdinger er assosiasjoner vi, som antropologistudenter, får av ordet ”jams”. Denne store, litt potetaktige grønnsaken. Og ja, trobrianderne dyrket og elsket jamsen. Men de var ikke alene. Jamsen har gjort nytte for seg en rekke andre steder enn på Trobrianderøyene og Ny-Guinea. Mange nyter godt av rotfrukten,…

 • Antropologisk portrett: Runar Døving

  Tekst: Line Ørstavik Det er ikke sjelden vi vordende antropologer stiller oss selv spørsmål om det store stygge arbeidsmarkedet – og vår egen verdi som eksperter på det ”kulturelle menneskelige”. Eller hva du vil kalle det. Gjennom møter med erfarne antropologer fra arbeidslivet – i alle slags ulikt arbeid – vil vi i AiA kunne…

 • Den kyndige askes

  Tekst: Sara Herland Men dette er ikke noe å ta i betraktning. Alle har sin kreativitet, er det ikke så? I en askegrå motbakke vil du sitte og lage et tankekart over dine bevegelsers filosofi, men manglende fantasi. Det er vanskelig å sitte slik med ryggen vendt mot bytoppen, men hjemme har du jo ikke…

 • Tibetansk mat som ritual og nasjonal identitet

  Tekst: Jenny Juhyung Cho, masterstudent i Øst-Asia-studier, IWGIA Oslo I denne artikklen skal vi se på hvordan tibetansk mat fungerer som et kjerneelement i religiøse ritualer og nasjonal identitet.