Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: medier

  • Mediene skaper myter

    Overfallsvoldtekter et populært tema i mediene og dekkes i et omfang som ikke står i forhold til antallet det er snakk om. Av: Rannveig Svendby