Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Mia Andresen

  • For hvilken pris?

    Tekst: Mia Andresen En tror at det en spiser er nødvendig og essensielt for ens overlevelse. Mat må man ha, og av den grunn kan det noen ganger virke som at all mat er bra. Men hvem gir oss den rett til å stappe i oss hva som helst, og hvor skal man egentlig sette […]