Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Natur og Samfunn

  • Natur og samfunn

    AV RUNE FLIKKE Siden jeg kom tilbake til SAI i 2005 har jeg vært engasjert i kjerneområdet for Natur og Samfunn. Jeg er for tiden opptatt av flere sider av dette temaet.

  • Natur og samfunn

    Temaet for dette nummeret av Antropress må sies å passe godt til sesongen. Vår! Alt blir grønt og frodig rundt oss. Grønt; selve symbolet på natur og miljø for tiden. Akk og kveg!