Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: nature conservation

  • Natur og samfunn

    AV RUNE FLIKKE Siden jeg kom tilbake til SAI i 2005 har jeg vært engasjert i kjerneområdet for Natur og Samfunn. Jeg er for tiden opptatt av flere sider av dette temaet.