Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Papirutgave

 • Natur og samfunn

  AV RUNE FLIKKE Siden jeg kom tilbake til SAI i 2005 har jeg vært engasjert i kjerneområdet for Natur og Samfunn. Jeg er for tiden opptatt av flere sider av dette temaet.

 • Natur og samfunn

  Temaet for dette nummeret av Antropress må sies å passe godt til sesongen. Vår! Alt blir grønt og frodig rundt oss. Grønt; selve symbolet på natur og miljø for tiden. Akk og kveg!

 • Karsten

  Avdanket hobbyantropolog som synser i faget med mer eller mindre tvilsomme metodiske og faglige grep. Det taes høyde for stor grad av dekontekstualisering, frie henspilninger på alt som kan minne om antropologi, og en raus omspredning av umotivert kritikk. Denne gangen er Karsten skeptisk til hvilket prosjekt antropologer egentlig driver.

 • Kjære alle dere i 6. etage…

  Nå som har bedrevet denne enveiskommunikasjonen med dere der oppe i 6. (og 7.) etg. over et par semestre, har vi fått kjenne litt på dette med kommunikasjon mellom oss studenter og dere. Og det kan vi fort slå fast som et trist kapittel. Men dette er jo strengt tatt ikke en nyhet. Likefullt; problemet […]

 • Kjære alle sosialantropologistudenter…

  Programutvalget (PU) jobber med betydningsfulle oppgaver på vegne av studentene ved Sosialantropologisk Institutt (SAI). Under følger en oppdatering av vår virksomhet dette skoleåret.

 • Menn mangler rollemodeller

  Dagens norske menn står midt mellom to ulike mannsidealer. Menn selv etterlyser rollemodeller for å guide dem mellom idealene.

 • Ski Storsenter, naturligvis!

  Ski Storsenter- det naturligste sted i verden. En trenger ikke være verken miljøvernaktivist eller antropolog for å kjenne at noe skurrer ved slagordet til Ski Storsenter. Når ble det lov å kalle et kjøpesenter for noe naturlig? AV MARI LUNDEBY GREPSTAD I fire år har Olav Thons shoppingsenter i Ski kommune i Akershus solgt seg […]

 • To uker i skauen

  Victoria Sæther Miller skriver for tiden ferdig masteren sin, og valgte å åt skogen for å hindre at oppgaven gjør det samme. AV VICTORIA SÆTHER MILLER Det er siste semester på master’n i sosant, og jeg bestemte meg i februar for at jeg skulle reise bort når tiden nærmet seg innlevering. Oslo har for mye […]

 • Signe Howell lyser ut masterstipend

  Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger å ta mastergrad i sosialantropologi: Professor Signe Howell vil fra og med høsten 2009 dele ut et årlig stipend til en mastergradsstudent som planlegger feltarbeid utenfor Europa og Nord-Amerika. Vil få studentene ut i verden Stipendet som er på kr 20.0000 skal deles ut hvert år […]

 • Folk og fe: Om menneskets forhold til andre dyr

  Hvor kommer tenkningen om natur og mennesket som atskilte kategorier fra? Hvorfor spiser så mange mennesker animalsk kjøtt? Og hvorfor gjør andre det ikke? AV TOM BRATRUD Utgangspunktet for denne artikkelen er min egen konvertering til å bli vegetarianer for noen år siden. I prosessene rundt avgjørelsen og i tiden etter, har det vært mange […]