Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Programutvalget

  • Programutvalget vid socialantropologi på UiO

    Vad är programutvalget? Programutvalget är ett bindeled mellan studenter och ansatta på institutet. Vi representerar studenter på alla nivåer och förmedlar förslag om förbättringar av studieförhållanden till institutets administration och vetenskapligt ansatta. Programutvalget har två representanter med i programrådet som är det organ vid institutet där avgöranden i förbindelse med studiereformen blir tagna (delegerat av […]