Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: samfunnsforskere

  • Er samfunnsforskere utmeldte tåkefyrster?

    Skal man tro det man leser i avisene, befinner en del forskningsmiljøer seg i krise for tiden. Det gjelder særlig dem som befatter seg med kjønn, kriminalitet og etnisitet. Skal man tro noen av de synligste kommentatorene i mediene, har forskningen på disse feltene lenge vært styrt av ønsketenkning og ideologi. Forskere som blir intervjuet […]