Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Sara Herland

  • Den kyndige askes

    Tekst: Sara Herland Men dette er ikke noe å ta i betraktning. Alle har sin kreativitet, er det ikke så? I en askegrå motbakke vil du sitte og lage et tankekart over dine bevegelsers filosofi, men manglende fantasi. Det er vanskelig å sitte slik med ryggen vendt mot bytoppen, men hjemme har du jo ikke…