Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Signe Howell lyser ut masterstipend

  • Signe Howell lyser ut masterstipend

    Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger å ta mastergrad i sosialantropologi: Professor Signe Howell vil fra og med høsten 2009 dele ut et årlig stipend til en mastergradsstudent som planlegger feltarbeid utenfor Europa og Nord-Amerika. Vil få studentene ut i verden Stipendet som er på kr 20.0000 skal deles ut hvert år […]