Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Sport

  • Leder Antropress 01/10

    Tekst: Ingvild Andersen & Eivind Eggen Den første utgaven av Antropress i det nye tiåret kommer ut midt i det som vanligvis er tiden da norsk nasjonalisme står som sterkest, altså vinter-OL. Tiden da avisene teller medaljer på forsiden, NRK sender vintersport døgnet rundt, mens vi alle egentlig har mest lyst til å sette over […]

  • Idrett og identitet

    Tekst: Christian Armando Clementsen, IWGIA Oslo Urbefolkninger trenger ikke alltid å bli trukket fram som en pyntelig attraksjon for å vise et lands særegenhet i internasjonale idrettsarrangementer. De er også representert både som gruppe og som enkeltindivider i ulike former for idrett. Her deltar de som aktive utøvere, og fungerer som forbilder for nye generasjoner, […]

  • Joggerens diskurs, en innføring for den forvirrede

    Tekst: Eivind Eggen Observasjonene jeg skal gjøre rede for her er gjort i løpet av det jeg vil omtale som et tvunget feltarbeid. Det var i de dager da eksamenslesinga sto i som verst og dagene på lesesalen ble mange at det virkelig begynte å melde seg at kroppen ikke lengre var i den fysiske […]