Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Studentaktivitet

  • SAPU og SAF informerer: Fagkritisk dag, og hva nå kjære studenter?

    Mens Studentparlamentet og andre studentpolitiske organers legitimitet settes på prøve av mangel på oppmøte diskuteres forholdene ved norske utdanningsinstitusjoner tildels høylydt i norsk media. Et spørsmål som går igjen handler om kvaliteten på norske studenter og deres virke. I sin dystopi over norske universiteter skriver Frode Saugestad (2010) ved Harvard om norske universiteter som ”middels…