Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Thomas Hylland Eriksen

  • Er samfunnsforskere utmeldte tåkefyrster?

    Skal man tro det man leser i avisene, befinner en del forskningsmiljøer seg i krise for tiden. Det gjelder særlig dem som befatter seg med kjønn, kriminalitet og etnisitet. Skal man tro noen av de synligste kommentatorene i mediene, har forskningen på disse feltene lenge vært styrt av ønsketenkning og ideologi. Forskere som blir intervjuet […]

  • Den virtuelle kantinepraten

    Det har vært sagt om fotball at denne noble sport er “det viktigste av det som ikke er viktig”. Om Antropress kunne man kanskje ha sagt at denne unnselige publikasjonen var det viktigste som ikke stod på pensum. Det vil si, for antropologistudenter i Oslo. Antropress fungerte i årevis som et lim, en identitetsmarkør, en […]