Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Tom Bratrud

 • Natur og samfunn

  Temaet for dette nummeret av Antropress må sies å passe godt til sesongen. Vår! Alt blir grønt og frodig rundt oss. Grønt; selve symbolet på natur og miljø for tiden. Akk og kveg!

 • Folk og fe: Om menneskets forhold til andre dyr

  Hvor kommer tenkningen om natur og mennesket som atskilte kategorier fra? Hvorfor spiser så mange mennesker animalsk kjøtt? Og hvorfor gjør andre det ikke? AV TOM BRATRUD Utgangspunktet for denne artikkelen er min egen konvertering til å bli vegetarianer for noen år siden. I prosessene rundt avgjørelsen og i tiden etter, har det vært mange […]

 • Urfolk og natur: Representasjoner med politisk ladning

  Er urfolk mer ”naturlige” enn andre folk? Og hvorfor skal det i så fall ha noen betydning?    AV TOM BRATRUD    For en del folk i Vest gir urfolk spesielle assosiasjoner til noe ”opprinnelig” og ”ekte” i motsetning til en ”falsk” og flyktig levemåte i Vest. I miljøspørsmål refereres det tidvis ukritisk til urfolk […]

 • Parforhold og feltarbeid: Ball eller knall?

  Argh. Hvordan skal man være antropolog og samtidig en god kjæreste?  AV JOHANNE BORCH & TOM BRATRUD  Det er da dette feltarbeidet. Ordet gir kriblinger i magen, og vekker til live et lass av ideer og forventninger hos mange av oss. Likevel er det en tanke som kan få kriblingene til å transformeres til små […]

 • Politikk

  Når dette skrives er det vanskelig å ikke la seg prege av konflikten i Midtøsten. Noe som slår meg er på hvilke måter begrepet ”terror” brukes. Her, som i andre kjente situasjoner, kan det virke som om begrepet av den ene part brukes som legitimeringsmiddel for utstrakt vold mot en hel gruppe mennesker hvis ledere […]

 • Afghanistan og Taliban med Fredrik Barth

  Stine Grinna Tom Bratrud Medio oktober 2008 kom Fredrik Barth med ny bok om et av hans kjernetemer; pathanerne i Afghanistan. Hans klassiske verk ”Political Leadership Amongst the Swat Pathans” (1956) er fremdeles et sentralt referansepunkt om man skal snakke om dagens Afghanistan, men denne høsten settes temaet i en ytterst dagsaktuell kontekst under tittelen […]

 • Turistindustriens brød og et urfolks død

  Ann-Charlotte ”Lotta” Granbom Blog: www.lottagranbom.blogspot.com Redigert og oversatt av Tom Bratrud Thailand har etterhvert utviklet seg til å bli mange skandinaveres turistparadis. Etter tsunamikatastrofen som rammet Sørøst-Asia andre juledag 2004 fikk vi høre at den beste måten å hjelpe den thailandske befolkningen på etter hendelsen, var å vende tilbake dit som turister. Den voksende turismen […]

 • Etikforum – Antropologens Projekt

  26.09.2008 Jenny Bevring och Tom Bratrud Den 25 september 2008 arrangerade Fagligt Forum sin första debatt den här terminen. Fagligt Forum är en möjlighet för alla som vill höra intressanta inlägg och kanske komma med egna.  Fagligt Forum samarbetar med Antropologer i Arbeid som på liknande vis anordnar arrangemang  med deltagare från olika håll inom […]

 • Antropress gjenreises

  Leder til papirutgaven:   Hurra! Blekka du nå holder i hånden, kjæreste leser, er av tradisjonsrikt kaliber. Antropress har fungert som sosialantropologistudentene i Oslo sin publikasjon like siden 1974, og gjenoppstår endelig med dette nummer etter noen år i dvale. Den kanskje mest kjente norske antropologen for tiden, Thomas Hylland-Eriksen, er en av mange som […]