Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Trond Gjellum

  • «Bare poteter får spille på laget!» – samtaler om etnisitet i en sofa

    Tekst: Trond Gjellum Undertegnede gjennomførte våren 2009 feltarbeid øst i Oslo med utgangspunkt i å studere minoritetetgutters strategier for sosial identifikasjon. I løpet av feltarbeidet merket jeg meg flere ganger at flere av informantene delte sin livsverden inn i veldig distinkte kategorier; de var utlendinger, resten var nordmenn. All form for sosial identifikasjon inneholder kategoriseringer; […]