Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: Urfolk og natur: Representasjoner med politisk ladning

  • Urfolk og natur: Representasjoner med politisk ladning

    Er urfolk mer ”naturlige” enn andre folk? Og hvorfor skal det i så fall ha noen betydning?    AV TOM BRATRUD    For en del folk i Vest gir urfolk spesielle assosiasjoner til noe ”opprinnelig” og ”ekte” i motsetning til en ”falsk” og flyktig levemåte i Vest. I miljøspørsmål refereres det tidvis ukritisk til urfolk […]