Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Scandalnavia: Et (gjen)forent Norden


Sliter du med nasjonale mindreverdighetskomplekser? Syns du 400-årsnatta heller burde kalles 400-årsfesten? Da er kanskje et forent Norden noe for deg.

Selv om de nordiske landene relativt sett fungerer ganske bra, så sliter de alle med anerkjennelse fra verdenssamfunnet – og andre vanskeligheter. Danskene har som kjent et forferdelig språkproblem, og sliter med i det hele tatt å forstå hverandre. Islendingene har ikke akkurat imponert med sin økonomiske sans. I Norge sliter vi fortsatt med lillebrorskomplekser – uansett hvor rike vi blir. Finnene er like alkoholiserte som alltid, mens svenskene fortsatt er svensker. Allikevel har alle noe positivt å bidra med når vi sammen skal skape en ny nasjon, med et nytt kollektivt minne om en felles historie. Fantasien kjenner ingen grenser er det noe som heter – et godt utgangspunkt for vårt nye forestilte fellesskap. La oss se nærmere på hva hvert enkelt land har å bidra med.

 

Det mest åpenbare bidraget fra Sverige er Astrid Lindgren. Mange er vi som har vokst opp med hennes fantastiske litteratur – i Norden og utenfor – og mange er vi som kan relatere oss dit hen. Benedict Anderson viste i sin Imagined Communities hvor viktig boktrykkerkunsten har vært for en forsterket nasjonalfølelse (selv om han kanskje legger mer vekt på hvordan den ga nasjonen et eget språk). Allikevel, det at vi alle har lest og elsket (i hvert fall ifølge vår nye kollektive hukommelse) Astrid Lindgren har utstyrt oss med mye av de samme tankene om vennskap, samhandling, og rett og galt. Alle disse er viktige kjerneverdier i vår nye nasjon.

Danskene gjør det mulig for oss å ta del i den avslappende mellomeuropeiske holdningen som gjør Danmark så evig deilig som det er. Å, hvor uendelig behagelig det må ha vært å leve innenfor dagen norske grenser den gang de tilhørte Danmark! Så behagelig skal det igjen bli når vi samles om vår felles nasjonalstat. Da vil vi ikke lenger behøve å skamme oss over norsk film- og TV-verden, vi vil ikke trenge å late som om vi har eierskap til Ludvig Holberg, og vi slipper å innbille oss (i streng kontrast til å forestille oss) at vi har en kongeslekt. I sann nasjonalismeånd vil vår kollektive amnesi ta seg av disse flausene i norsk historie.

Blant skolemassakre, døddrukne alkoholikere og redselsfullt stygge nasjonalister (jf. Sannfinnene) er det ikke lett å begrunne hvorfor Finland er en nødvendighet i vårt nye rike. Én ting er allikevel sikkert: Finland scorer stadig høyt på diverse nasjonale rankinger – utdannelse, helse og levestandard. Vi har altså noe å lære av finnene alle sammen. Dessuten har finnene (i likhet med svenskene) faktisk klart å bevare et relativt stort antall rovdyr – helt uten at de lider noe nød av den grunn. (Siden estere jevnlig gir uttrykk for at de gjerne vil være med i Norden, så syns jeg at vi skal ta med dem til Scandalnavia sammen med Finland. De ville vært et kjærkomment bidrag.)

Björk, Björk og atter Björk! Det må da holde bare det å vite at du deler nasjonal identitet med Björk. Et sårere, vakrere og mer vidunderlig menneske finnes knapt, så det å dele nasjonalt borgerskap med henne vil være meg (og deg!) en ære. Dessuten gleder jeg meg til reaksjonene til nynorskfolket idet de innser at språket deres ikke lenger er gammeldags og spesielt (det er vel derfor de tviholder på det, er det ikke?). Jeg sier, hent de bortkomne sønner og døtre hjem til kontinentet. La heller nynazister, nasjonalister, hobbyrasister og andre moderne Tengil-skikkelser stri med Katla og røft klima.

Scandalnavia: vårt forestilte fellesskap

Det skal være rimelig enkelt å komme opp med en felles opphavsmyte for Scandalnavia. Jeg mener, de fleste av oss hevder allerede avstamning fra vikingene (og om bare et par generasjoner er det ingen som vil sette spørsmålstegn ved brune vikinger). Vi kan alle klamre oss til et felles kulturelt opphav, hentet fra det norrøne. I og med at vi (selvfølgelig) adopterer engelsk som nasjonalspråk og får felles aviser og skolepensum skulle det være en grei sak å lure til finnene, innvandrere og urfolk en plass i vår norrøne historie. Vi kan simpelthen velge ikke å snakke om opphav og hudfarge. Selv Canada ville misunne oss vårt mangfold! Husk også at vi har dyktige forfattere fra alle leire som sammen kan arbeide for å spre nasjonalfølelse over hele riket. Avisene vil selvsagt også gjøre sin del for daglig å minne oss om vår nye nasjonalitet – helt i tråd med Andersons skriverier. Men vi trenger flere kulturelle symboler og forenes om.

Jeg foreslår derfor at vi velger «Scandalnavia», produsert av Tommy Tee, til vår nye nasjonalsang (vi må huske at vi er en tøff nasjon!). Vår nye folkemusikk må åpenbart representeres ved musikkatalogen til Björk og Tee Productions. Alt som har med de gamle språkene å gjøre må naturligvis brennes. (Heldigvis vet jeg om et sikkert sted jeg kan gjemme unna verkene til Ole Paus og Jokke.) Gammel litteratur som fortsatt er relevant for Scandalnavia, som Hamsun og Bjørneboe, skal selvfølgelig være med oss inn i fremtiden – men de må oversettes til engelsk.

Hva gjelder språket så kan vi ikke, og må vi ikke, bli sånne romantiserende nynorskfolk som tviholder på et skadeskutt språk bare fordi vi syns det er fint. Nei, et av målene med Scandalnavia må være å gjøre oss til globale mennesker. Hvis alle lærer engelsk hjemme, så har vi ressurser nok i skolen til å gjøre spansk (eller andre verdensspråk) til andrespråket vårt. Det nytter ikke å løpe fra globaliseringen, derfor må vi omfavne den slik at vi står litt bedre rustet til å takle globale problemer – med miljøkrisen som den største utfordringen. Vi vil jo selvfølgelig krydre engelsken vår med låneord slik at vi setter vårt eget preg på språket – det er jo tross alt vårt!

Så, kjære medscandalnaver, rekk ut en hånd til dine nordiske naboer. La oss forene oss om en global nasjon. En nasjon som tar miljøet på alvor. En nasjon der inkludering, ikke integrering, er en kjerneverdi. En nasjon å være stolt av!

Skrevet av: Ola Fjeldstad
Publisert i #2-2013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: