Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Et sted i verden: Peru


Navn: Nicholas Ringstad

IMG_1353

Hvor er du på feltarbeid og hva er ditt prosjekt?

Jeg er i Peru og har spørsmål om hvordan noen bestemte utviklinger påvirker Shipibo-folket og andre mennesker som bor i områdene jeg er i. En av utviklingene innebærer en økende trend der utenlandske turister kommer til Peru for å delta i seremonier der man inntar Ayahuasca og andre plantemedisiner som finnes i regnskogen. Et av spørsmålene mine er da om denne trenden har påvirket tradisjonene relatert til disse seremoniene samt om trenden har endret noen av de lokale levemønstrene. Jeg har også hatt et blikk på hvordan møtet imellom lokale grupper og internasjonale turister blir tilrettelagt av de som jobber i denne turistnæringen. For å få en idé om hva denne utviklingen innebærer så har jeg vært seks uker i en liten landsby i regnskogen utenfor Iquitos sammen med et Shipibo-kollektiv som bor der og en turistgruppe som kom for å delta i Ayahuasca-seremonier. Det som har vært veldig interessant er å lære om de ulike motivasjonene som turistene har og hvordan de har møtt en sfære som skal tilfredsstille deres forventninger eller potensielt utfordre deres forestillinger.

En annen utviklingen jeg ser på er relatert til avskoging og ressursutvinning i regnskogen. Akkurat nå er jeg sammen med en organisasjon i Pucallpa som arbeider med kultur-preservering, permakultur, og «eco-social justice programs» med Shipibo-folket. Ved et lykketreff så viser det seg at organisasjonen jeg er hos samarbeider med den samme familien jeg var hos i Iquitos, så jeg gleder meg til å se hvor dette fører meg hen. Min tid i Pucallpa står i kontrast til min tid i Iquitos siden jeg fokuserer på utvinningsindustriene her og om deres tilstedeværelse har en effekt. Jeg prøver nå å få tilgang til kollektiv som har blitt rammet av ulovlig tømmerhogst men det viser seg å være veldig vanskelig og farlig. Jeg skal også prøve å lære mer om Ayahuasca mens jeg er her.

Akkurat nå foregår det utstrakte demonstrasjoner i Pucallpa der forskjellige grupper kommer sammen for å skape økt oppmerksomhet rundt flere saker som er relevant for mitt prosjekt, så jeg føler at jeg er her på riktig tidspunkt. Det er også valg om en måned. Ved siden av korrupsjon og brudd på urfolksrettigheter så har jeg hørt et rykte om at Pucallpa har blitt Perus kokainhovedstad. Når jeg kjøpte øl for noen dager siden ble jeg spurt om jeg var interessert i kjøpe noen kilo kokain, så jeg tar det som et tegn på at ryktet har noe sannhet i seg. Kartellene skal visst støtte de pågående demonstrasjonene. (Jeg sa forresten nei takk til tilbudet.)

 

IMG_0906
Soverommet

Hvordan ble du interessert i feltet?

Amazonas har alltid vært en drømmedestinasjon for meg og jeg har hatt en lang interesse i kosmologien til Shipibo-folket som bor langs Ucayali-elven. Å være her er en langtidsdrøm som går i oppfyllelse.

Hvordan forberedte du deg praktisk til feltarbeidet?

Jeg kjøpte myggnetting, regntøy (nei, jeg hadde faktisk ikke dette), kleslinje, hodelykt, og en Gerber.

Hva har vært det mest minneverdige øyeblikket?

Min første natt i regnskogen der jeg sovnet til et symfoni av lyder og en gjennomgripende varme. Jeg svettet så mye at jeg fikk rosinfingre.

Har du noen gode tips til fremtidige masterstudenter?

-Dra på språkkurs det første semesteret! Å lære det lokale språket mens man er i feltet er krevende, det tar lengre tid til å bli integrert i de lokale rytmene, og det er mye fin data man kan gå glipp av.

-Du skal jobbe med dette i to år så fokuser på noe som du er genuint interessert i og som er relevant for dine ambisjoner.

-Når man er i feltet må man være klar over at man er i en periode der alt blir snudd på hodet og vridd rundt sånn at man får et helt annet bilde av fenomenene man forestilte seg mens man satt trygt i mastersalen, så du kommer til å bli utfordret på måter du ikke kan forberede deg for. Denne omstruktureringsprosessen er ganske deilig.

Bonusspørsmål. Hvilken sang har hyppig frekvens i feltet? Liker du den?

Jeg elsker denne sangen. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: